Złość – zawiść – nienawiść u niektórych ludzi ?

Jest tak wściekle zacięta, oraz nie ma granic !

Więc niekiedy, charakter lub kolor włosów,

Ewentualnie   mały , ale ? Dość widoczny szczegół,

Informuje nas: iż można taką osobę mieć za nic.

Dlatego tylko iż mają tacy talent drugą  osobę zranić ,

Więc ? Muszą oni wiedzieć, kto jaką bronią walczy !

To taką bronią ? Może sobie swoje życie schrzanić.

W pełnym znaczeniu można to uznać iż ?

Takie zachowania chamskie – ignoranckie,

Ma bardzo wąska grupa społeczeństwa .

Czasami brak słów dla takich rzezimieszków,

Gdyż ? To nie zapowiada żadnego męstwa dla społeczeństwa .

Życie kiedyś takich z bezwzględnością ''rozliczy”

Gdyż ? W życiu należy kierować się  tylko prawdą i lojalnością,

A uczciwością ! To można wiele osiągnąć , wiele dobra wnieść i mieć.

Można to wszystko zdobyć tylko pracą i zaufaniem !

Wtedy śpisz spokojnie i zawsze pod własnym posłaniem

 

                                                                             Wiesbaden 2008

„Gorzka prawda”