Żyć  nadzieją  pełną  oddania,

Optymizmu  by nie brakowało żadnego dnia.

Każdy  dzionek  rozpoczynaj  z humorem,

Na pewno będziesz dowartościowana i nigdy nie będziesz zła.

 

Popatrz  jak  słońce  cudownie  zachodzi,

Jutro dla ciebie na pewno będzie wschodzić.

By mógł  dzień  wiele  godzin  trwać,

I miłością  się  karmić, by wiele ona mogła dać.

 

Nie traćmy  czasu  jeśli  kochamy,

Choćby  miały  być  to  tylko  chwile.

Bo  takich  doznań  za  wiele  nie  mamy,

Więc takiej miłości z wielkim uczuciem się oddamy.

 

Kiedy  oddaję  z  miłości  siebie,

To chciałbym  otrzymać tyle samo od ciebie.

Niekiedy   zauważam   iż  tyle  masz  wad,

Pomimo  to:  Przy tobie  pięknieje  świat.

 

Czasem  nie  warte  są  nic  miliony,

O których  tak  wielu  w społeczności  marzy.

Dla  mnie  wystarczy  mi  twoje  serce,

Które  wielką  miłością  partnera  darzy.

 

                                                                                28.01.2017 Wiesbaden

„W godzinę prywatności rozmyślania o miłości”